Αρθρογράφος: Μπάμπης Μπαλτάς

Πειραματισμός, Παιδαγωγική και Πολιτική: ένα υπαίθριο σχολείο της κοινότητας στο ...

Η προβληματική μας αφορά τη δυνατότητα, να μιλήσουμε μια ακόμη φορά για πολιτικές έννοιες,  πως είναι η κριτική παιδαγωγική, η δημόσια εκπαίδευση, τα δικαιώματα του παιδιού, η αποσχολειοποίηση ...

Ρητορική και Εκπαίδευση Ενώνοντας τις χειρονομίες του σώματος με τη ...

Η ρητορική είτε ως μάθημα, είτε ως παιχνίδι ή αγώνας, αποβλέπει στη χρήση της γλώσσας. Νοήματα και ερμηνείες χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές, ως μονόλογος, διάλογος, επιχειρήματα, μεταφορές ή ...

Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται: από τον ...

 Η δυνατότητα να υποστηρίξουμε σήμερα το δημόσιο σχολείο, έναντι της κρυφής ή φανερής ιδιωτικοποίησης ή ακόμη περισσότερο έναντι της κατ’ οίκον διδασκαλίας, αποκτά ιστορική προοπτική στην ελληνική κρίση ...

Διοίκηση και (ή) Παιδαγωγική: σχέσεις εξουσίας και εκτοπισμού στα σώματα ...

«Απαγορεύεται να πας στη βιβλιοθήκη. Είναι για το δάσκαλο της πληροφορικής. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς την αίθουσα διατροφής. Είναι για το ολοήμερο σχολείο. Απαγορεύεται να βγαίνεις στην αυλή. Έχει ...