Αρθρογράφος: Μπάμπης Μπαλτάς

Διοίκηση και (ή) Παιδαγωγική: σχέσεις εξουσίας και εκτοπισμού στα σώματα ...

«Απαγορεύεται να πας στη βιβλιοθήκη. Είναι για το δάσκαλο της πληροφορικής. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς την αίθουσα διατροφής. Είναι για το ολοήμερο σχολείο. Απαγορεύεται να βγαίνεις στην αυλή. Έχει ...

Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται: από τον ...

 Η δυνατότητα να υποστηρίξουμε σήμερα το δημόσιο σχολείο, έναντι της κρυφής ή φανερής ιδιωτικοποίησης ή ακόμη περισσότερο έναντι της κατ’ οίκον διδασκαλίας, αποκτά ιστορική προοπτική στην ελληνική κρίση ...

Το σχολείο της κοινότητας, εκπαίδευση και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Το σημερινό δυτικό σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση μετασχηματισμού, η οποία στηρίζεται εν πολλοίς στην νέα πολιτική εκπροσώπηση που προέκυψε μέσα από τη οικονομική κρίση ...

Πειραματισμός, Παιδαγωγική και Πολιτική: ένα υπαίθριο σχολείο της κοινότητας στο ...

Η προβληματική μας αφορά τη δυνατότητα, να μιλήσουμε μια ακόμη φορά για πολιτικές έννοιες,  πως είναι η κριτική παιδαγωγική, η δημόσια εκπαίδευση, τα δικαιώματα του παιδιού, η αποσχολειοποίηση ...