Η καραμέλα

Η ιστορία μίας καραμέλας που, οι εραστές παλεύουν από στόμα σε στόμα. Εκείνος τρώει το κόκκινο και μένει στην γλώσσα του το ροζ. Το δίνει στην γλώσσα της με γλώσσα και λείχουν λείχουν λείχουν μαζί, ώσπου να λειώσουν.