αυτοκίνητα

Τά αὐτοκίνητα δέν εἶναι σπίτια κι ἀς μᾶς δέχτηκαν

Σέ κάποιες φωτογραφίες ἐποχῆς μέ τρανζίστορ

Καί λευκό λες κι ἦταν κοκκάλινο τιμόνι

Καθίσματα ὑπόλευκα με παράλληλες ραφές

ἐνιαία γιά ν᾽ ἀγγίζονται τα πόδια μας

ἤ γιά ν᾽ ἁπλώνονται τά χέρια πίσω ἀπό τίς πλάτες

ὅταν βάζαμε τήν ὄπισθεν καί γυρνούσαμε

άναζητώντας τό ἴχνος τῆς διαδρομῆς

ἕνας λευκός κύκλος γύρω ἀπό το ασήμι τῶν τροχῶν