Θάλασσα Αίματος

Περνάς από τους κάμπους μου, 

Ολόγιομη εγώ.

Δίχως ρόδα.

Περνάς τις νύχτες μου…

Στων αστερισμών την φωτιά μου…

Περνάς μέσα από το ποτάμι μου…

Ρέεις.

Στα μονοπάτια μου, τα απόκρυφα φθάνεις.

Σμίγεις μαζί μου.

Πυρετός μου, εσύ, πυρετός…

Στο σκοτεινό δίκτυο των φλεβών μου…

Στο πλευρό μου

Μείνε μαζί μου σκλάβος.

Απόρθητη εγώ.

Γυμνή,

Στη φωτιά σου εγώ να δοθώ.

Κι εσύ.

Ανήλεα να χυθείς στο κορμί μου.

Κατά μήκος των διαδρομών που φοβάσαι.

Μέσα από τις ταραγμένες και μυστικές ερημιές…

Μαζί μου είσαι,

Ασάλευτος και λαχανιασμένος.

Είσαι δικός μου,

Δίχως ιώδιο,

Δίχως ασβέστη.

Βυθίζεσαι μαζί μου, 

Υπηρέτη, εσύ, 

Στις φλέβες των υμένων μου,

Κρατάς στα χέρια σου,

Θάλασσες αίματος…