Λεκές στην Σελίδα

Να γράφω δεν ξέρω


Ξέρω όμως πως κάθε λέξη μου λερώνει τις σελίδες


Ξέρω πως σχηματίζονται οι προτάσεις όταν τις ακούω


Ξέρω ακόμα πως κάνει η σιωπή σου


Τσαλακώνει όλο το βιβλίο.