λες κι έχει...

Λες κι έχει σημασία. Αν τριποδίζει αφού μόνο δύο πόδια έχει.

Λες κι έχει την παραμικρή σημασία. Αν πετάει αφού δεν έχει φτερά. Ποτέ δεν είχε.

Λες κι έχει την παραμικρή σημασία

αν έχει πάντα ένα σκοπό.

Λες κι έχει την παραμικρή σημασία.

Έχει ξεχάσει πια την έννοια της σημασίας.

Αυτό έχει κάποια σημασία.

Αλλά για ποιον;

 2020