Τελευταία Άρθρα

Παραφορές

Η γλώσσα είναι ένα μάτι

W. Stevens, Adagia

Ο Κος Πενθήμερος