Η γειτονιά

Μιλάμε τώρα για την οδό «ΠΑΡΕΛΘΟΝ» που πήγε ο ταχυδρόμος να αφήσει ένα δέμα. Μια μέρα σαν την σημερινή ήτανε και εγώ ήμουν απέναντι. Ελάχιστοι το γνωρίζουν, γιατί όσο όμορφο και γερό ήταν το σπίτι μου δεν υπάρχει πια σε αυτή την γειτονιά. Γνέφω στον ταχυδρόμο, του φωνάζω όλο και πιο δυνατά «με ξέχασες με ξέχασες!» όμως αυτός όπως κάθε μέρα κάνει πως δεν ακούει. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχει κανένα δέμα για εμένα, άλλωστε με μια τρύπα για σπίτι πώς κάτι να έχει; Δεύτερον, από της καταβολής των ταχυδρόμων μέχρι σήμερα αυτό που είχε σημασία είναι το τώρα. Αυτή η στιγμή που σώνει και καλά πρέπει να περιμένεις τον ταχυδρόμο και εσύ δεν πρέπει να απουσιάζεις. Αλήθεια, βρέθηκε ποτέ άνθρωπος που στα αλήθεια να περιμένει συνέχεια στην πόρτα; Σίγουρα ναι. Όπως και εσύ, που συχνά παριστάνεις τον καλό γείτονα αλλά βιαστικός πάντα κάνεις πως δεν με βλέπεις. Γι αυτό σκέφτομαι πως ο ταχυδρόμος θα έπρεπε να δίνει και μια εναλλακτική λύση. Να μπορεί να αφήσει σε εμένα το δέμα όταν απουσιάζεις-σε εμένα τον ανύπαρκτο-και έτσι ίσως αναγνωρίσεις την αληθινή γειτονιά όταν με δεις για πρώτη φορά να σου χτυπώ με θάρρος την πόρτα, να σου παραδώσω μια καλημέρα.